MYKOS 

je  prevádzkové mykologické laboratórium, ktoré sa špecializuje na:  

-zhromažďovanie  produkčných kmeňov drevokazných húb, najmä hlív

- uchovávanie produkčných kmeňov na konzervách so živnou pôdou

- kontrolu kmeňov zameranú na zistenie možnej infekcie plesňami alebo baktériami

- pomnožovanie produkčných kmeňov cez jednotlivé propagačné stupne, výsledkom ktorých je 0- tá

  generácia určená pre prípravu sadiva

- prípravu sadiva drevokazných húb, najmä hlív, pre veľkopestovateľov a drobnopestovateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História:

Firma Mykos bola založená v roku 1992 v Poprade- Strážoch. Sadivo vyrábala najmä pre veľkopestovateľov v Plavnici a Kapušanoch pri Prešove.Tktiež zásobovala sadovom obchody so záhradkárskymi potrebami v okolí.

V roku 2000 bola firma presťahovaná do Žiliny, kde sa hlavným odberateľom stala Agrona- veľkoobchod záhradkárskych potrieb. Tým sa naše sadivo dostalo do predajní takmer na celom Slovensku.

Počas 20 ročnej existencie sa u nás vystriedal pomerne veľký počet odberateľov, veľkopestovateľov i drobných pestovateľov, ktorí pestovali hlivu pre záľubu a vlastnú potrebu. Cieľom našej firmy bola vždy snaha získať spätnú väzbu, informácie o kvalite a výnosoch nášho sadiva.

Od začiatku existencie máme k dispozícií referenčnú hliváreň, ktorá nie je súčasťou nášho laboratória. Prípadné nedostatky sadiva máme okamžite hlásené. Tým môžeme hneď vykonať kroky na ich odstránenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu:  Je veľmi málo poľno­hospodárskych plodín, ktoré je možné v našich klimatických podmien­kach pestovať celo­ročne. Takouto plodi­nou je výborná jedlá huba – hliva.

 

 

Hliva sa pestuje vonku i vo vnútri. Na vytvorenie plodníc potrebuje nasledovné podmienky:

-         teplota vzduchu v rozmedzí 10 – 25 ºC

-         vlhkosť vzduchu 80 – 90 %

-         osvetlenie prirodzené alebo umelé 12 hodín denne (nie priame slnko)

-         výmena vzduchu – odvetrávanie CO2

 

 

 

Hliva vyskytujúca sa v prírode vytvára plodnice na jar a na jeseň. Vtedy je vhodné pestovať hlivu vonku. V čase zimných mrazov a letných horúčav môžeme pestovať hlivu v pivniciach alebo iných miestnostiach, v ktorých zabezpečíme potrebné podmienky.

 

 

Hliva je vďačnou pestovateľskou plodinou, pre­tože ako drevokazná huba nepotrebuje poľnohos­podár­sku pôdu. Zhodnocuje lignocelulózové od­pady: slamu obilnín, repkovú slamu, kukuričné šú­polie a vretená, piliny listnatých stromov, odpa­dové list­naté drevo (okrem agátu), ľanové pazderie atď. Vy­rodený substrát po pestovaní sa môže apli­kovať do pôdy ako veľmi dobré hnojivo.

Pestovanie hlivy je úspešné vo veľkom i v malom. Pestovanie v malom je nenáročné, preto je hliva veľmi obľúbená u záhradkárov.

Hliva sa bežne vyskytuje v našej prírode. Obyva­telia sú na jej  konzumá­ciu zvyknutí, preto ne­spô­sobuje potravinové alergie ako niektoré cu­dzo­krajné organizmy.

 

Hliva je huba zásadne saprofytická, nie parazi­tická, nemôže napadnúť porast zdravých stromov.

 

Hliva má priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Je v súlade s trendom racionálnej výživy. Má nízku energetickú hodnotu, obsahuje veľa vlákniny, má vysoký obsah draslíka, obsahuje esenciálne amino­kyseliny, niektoré vitamíny. Znižuje hladinu cho­lesterolu, znižuje krvný tlak, podporuje trávenie. Plodnice hlivy obsahujú vzácne látky glukány, ktoré posilňujú imunitný systém.

 

Chuťové vlastnosti hlivy sú vynikajúce. Plodnice sú vhodné na akúkoľvek kulinársku úpravu: do po­lievok, omáčok, šalátov, ako hlavné jedlo alebo príchuť do iných mäsových či zeleninových jedál.

 

 

Sadivo na pestova­nie hlivy s podrob-ným návodom je možné zakúpiť celo­ročne v predajniach záhradkárskych po­trieb, väčšie množ­stvá priamo u výrobcu.

 

 

 

Odborný garant firmy:

Ing. Anna Kieferová – Lazarová

Vedomosti a zručnosti z oblasti aplikovanej mykológie som získala ako diplomantka v mykologickej skupine RNDr. Anastázie GInterovaj, CSc. na Výskumnom ústave LIKO v Bratislave v rokoch 1982 -1985. Po ukončení štúdia na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave som pracovala ako asistentka RNDr. Anastázie Ginterovej, CSc. na Výskumnom ústave krmovinárskom v Ivanke pri Dunaji. V roku 1986 som sa stala samostatnou výskumnou pracovníčkou v oblasti aplikovanej mykológie na Výskumnom ústave textilnej chémie v Žiline. Od roku 1992  spolu s manželom prevádzkujeme firmu Mykos.

 

 

 

Sadivo hlivy vyrába:

Mykologická sadiváreň MYKOS, Borová 32, 010 07 Žilina, e_mail: info_zavináč_mykos.eu